Dla kogo usługi archiwizacyjne są niezbędne?

Obowiązek archiwizacji dokumentów dotyczy wielu podmiotów, stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności w różnych sektorach.

Na swoim koncie mamy współprace z ponad 100 placówkami oświatowymi, ponad 50 jednostkami samorządowymi i państwowymi, a także ponad 150 firmami i korporacjami.

Archiwizacja dokumentów jest niezbędna w przypadku instytucji publicznych, prywatnych przedsiębiorców, jak i organizacji non-profit. Każda instytucja, która generuje dokumenty w ramach swojej działalności, musi trzymać się zasad, przestrzegać procedur i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sektory, w których usługi archiwizacyjne są szczególnie istotne

Instytucje publiczne

Urzędy, szkoły, uniwersytety, szpitale to instytucje, które generują i muszą zdecydować się na przechowywanie dokumentów, ze względu na interes ich klientów. W szkołach przechowywane są m.in. świadectwa uczniów oraz cały przebieg ich edukacji, to samo tyczy się uniwersytetów. W szpitalu niezbędna jest archiwizacja dokumentacji medycznej w celu zapewnienia kontroli nad przebiegiem leczenia i pozyskania kserokopii przez pacjenta.

archiwizacja dokumentów instytucji publicznych

Sektor finansowy

Banki, firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe archiwizować muszą przede wszystkim dokumenty dotyczące przeprowadzanych transakcji, umowy oraz inne dokumenty związane ze świadczonymi wobec klientów usługami.

archiwizacja dokumentów księgowych

Przedsiębiorstwa prywatne

Zarówno małe firmy, jak i duże korporacje są zobowiązane przechowywać dokumenty dotyczące ich działalności. W bezpiecznych warunkach archiwizować należy umowy, faktury, dokumentację pracowników oraz inne dokumenty prawne.

archiwizacja dokumentów dla firm prywatnych

Organizacje zdrowia

Wspomniane wcześniej szpitale, ale także kliniki i inne placówki medyczne muszą archiwizować dokumenty swoich pacjentów.

archiwizacja dokumentów branży medycznej

Organizacje non-profit

Od fundacji i stowarzyszeń również wymagana jest archiwizacja Wrocław dokumentów związanych z prowadzoną przez nie działalnością charytatywną. W przypadku kontroli niezbędne jest wykazanie, że zebrane środki zostały przeznaczone na szczytny cel. Zrobić to można wyłącznie poprzez pokazanie stosownych dokumentów.

archiwizacja dokumentów organizacji non profit

Zapewniamy najlepsze usługi archiwizacyjne na rynku

Już od wielu lat trzymamy najwyższe standardy usług, chcemy działać jak najlepsze na rynku firmy archiwizacyjne. Wrocław to miasto, w którym znajduje się główna siedziba naszej firmy, ale usługi świadczymy na terenie całej Polski. Zapewniamy kluczowe bezpieczeństwo i dostęp do dokumentów decydujących w dużej mierze o legalnej działalności każdego podmiotu prywatnego, jak i publicznego.

Naszą działalność wyróżniają:
• systematyczność i porządek – utrzymujemy dokumenty w idealnym stanie, co ułatwia zarządzanie nimi,
• zgodność z przepisami – archiwizacja dokumentów Wrocław odbywa się przez regulowany przepisami czas, po jego upływie przeprowadzamy brakowanie dokumentów,
• regularne kontrole i aktualizacje – monitorujemy i nieustannie aktualizujemy system archiwizacyjny, aby zaproponować Państwu najwyższą jakość usług zgodnie z obowiązującymi standardami i z wykorzystaniem najnowszych technologii.