Usługi archiwizacyjne: archiwizacja

Zakres czynności jakie wchodzą w skład usługi archiwizacji.

Archiwizacja

Archiwizacja dokumentów Wrocław to proces polegający na zebraniu materiałów papierowych, ich uporządkowaniu, poddaniu klasyfikacji, a następnie włączenie do zespołu archiwalnego. Ułożenie akt zgodnie z przewidywalnymi normami pozwala na prawidłowe funkcjonowanie archiwum.

Usługi archiwizacyjne

Archiwizacja dokumentów Wrocław obejmuje:

  • przechowywanie dokumentów w odpowiednich warunkach,
  • udostępnianie i wydawanie akt przez pracowników,
  • weryfikację i niszczenie przeterminowanych dokumentów.

Prowadzona w sposób profesjonalny archiwizacja dokumentów Wrocław pozwala na utrzymanie materiałów papierowych w porządku, bezproblemowy do nich dostęp, a także brak gromadzenia akt przeterminowanych, nie mających żadnej wartości.

archiwizacja dokumentów

Profesjonalna archiwizacja dokumentów księgowych i wielu innych

Archiwizacji podlegają wszystkie dokumenty, które powstają w prywatnych oraz państwowych przedsiębiorstwach. Aby było to możliwe, należy przygotować ujednoliconą klasyfikację, podzielić zasoby na grupy i zdecydować, jak długo jest wymagane przechowywanie dokumentów.

Część dokumentów jest przystosowana do przechowywania wieczystego i nie może podlegać zniszczeniu. Najczęściej na tym polega archiwizacja dokumentów historycznych. Wszystkie pozostałe dokumenty są archiwizowane przez określony czas.