Usługi archiwizacyjne: Brakowanie przeterminowanej dokumentacji

Zakres czynności jakie wchodzą w skład usługi archiwizacji.

Brakowanie przeterminowanej dokumentacji

Dokumentacja, która z różnych przyczyn nie jest już potrzebna w firmie, podlega profesjonalnej utylizacji. W procesie niszczenia niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur, a także norm bezpieczeństwa.

Usługi archiwizacyjne zgodne z obowiązującymi normami

Zarówno przechowywanie dokumentów, jak i ich niszczenie odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Brakowanie podlega zasadom zgodnym z normą DIN 66399. W jej ramach określany jest stopień tajności dokumentacji, a także wielkość koniecznych do zastosowania ścinków, w celu przeprowadzenia bezpiecznego brakowania.

niszczenie dokumentacji

Certyfikat niszczenia dokumentacji

Po dokonaniu procesu utylizacji, Klient otrzymuje protokół z całego procesu. Stanowi on główny dowód likwidacji akt, gdy przechowywanie dokumentów nie jest już wymagane. Archiwizacja Wrocław na tym etapie dobiega końca. Powstaje miejsce na nowe dokumenty.

Ponowne zagospodarowanie miejsca w archiwum

Po procesie brakowania, w archiwum zwalnia się miejsce na nowe dokumenty. Niezbędna jest nowa archiwizacja dokumentów Wrocław, w celu utrzymania porządku. Zawsze przechowywanie dokumentów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, o co dbają profesjonalne firmy archiwizacyjne Wrocław.