Archiwizacja dokumentów

Nasze usługi archiwizacyjne to maksymalne bezpieczeństwo powierzonych dokumentów dzięki nowoczesnym systemom antywłamaniowym i przeciwpożarowym

System antywłamaniowy i przeciwpożarowy

Poprawne zabezpieczenie archiwum poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych gwarantuje przechowywanie dokumentów zgodnie z najlepszymi zasadami bezpieczeństwa.

Archiwizacja Wrocław z ochroną przeciwpożarową

Nasze archiwum jest wyposażone w nowoczesny system alarmu przeciwpożarowego, działający niezawodnie. Rozmieszczone zgodnie z zasadami PPOŻ podręczne sprzęty ochrony przeciwpożarowej zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w chwili zagrożenia. W obiekcie nie brakuje również ogniotrwałych drzwi.

Archiwizacja Wrocław z systemem antywłamaniowym

Korzystamy z najlepszych alarmów antywłamaniowych, a także całodobowego monitoringu. Zapewniamy również 24-godzinną ochronę fizyczną. Dostępne są drzwi antywłamaniowe. Usługi archiwizacyjne są świadczone w pełni bezpiecznym miejscu.