Archiwizacja dokumentów

Bezpieczna archiwizacja dokumentów to stała wilgotność (45-60%), niska temperatura, kontrola zanieczyszczeń (SO2, NO2, O3) oraz stałe warunki przez cały rok.

Wentylacja

Aby archiwizacja dokumentów mogła przebiegać w sposób bezpieczny dla jakości papieru oraz druku, niezbędne jest utrzymanie w obiekcie stałej wilgotności powietrza. Optymalny zakres powinien wynosić między 45 a 60%.

Profesjonalna archiwizacja dokumentów

Kolejnym istotnym czynnikiem jest niska temperatura powietrza. Szacuje się, utrzymując temperaturę w obiekcie na stałym poziomie, można dwukrotnie wydłużyć żywotność papieru. Dbamy również o zachowanie odpowiednich wahań wilgotności względem powietrza. Warunki mikroklimatu są dokładnie takie same przez cały rok.

Archiwizacja dokumentów jest bezpieczna, jeżeli koncentracja zanieczyszczeń gazowych w obiekcie znajduje się w zakresie:

  • dwutlenek siarki – SO2 1
  • ozon – O3 25
  • dwutlenek azotu – NO2 5

Zastosowanie praktycznych rozwiązań, a także trzymanie się powyższych zasad sprawia, że przechowywanie dokumentów w naszym obiekcie jest bezpieczne.