Archiwizacja dokumentów

W trosce o powierzoną dokumentację stale monitorujemy poziom wilgotności oraz temperatury w pomieszczeniach naszego archiwum

Pomiar wilgotności i temperatury

Sprawdzanie wilgotności i temperatury w archiwum umożliwia przechowywanie dokumentów w prawidłowy sposób przez długi czas, bez utraty jakości papieru oraz druku. Zasady przyjęte przez nasze archiwum mają odzwierciedlenie w ogólnodostępnych przepisach.

Odpowiednie przechowywanie dokumentów

Dokumenty papierowe wymagają utrzymywania temperatury w przedziale 14-18°C i stosunkowo niskiej wilgotności w zakresie 30-50%. Zmiany dobowe temperatury nie powinny przekraczać 1°C, a wahania wilgotności powinny być mniejsze niż 3%.

Wdrożyliśmy nowoczesny system nadzoru mikroklimatu w archiwum, dzięki któremu usługi archiwizacyjne możemy realizować z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Monitorowanie temperatury oraz wilgotności odbywa się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System wykrywa przekroczenie dopuszczalnych norm w postaci sygnału alarmowego. Przechowywanie dokumentów w naszym archiwum jest bezpieczne i pod ciągłym nadzorem!