Archiwizacja dokumentów

Zapewniamy przechowywanie dokumentów w obiekcie nadzorowanym 24/7 przez monitoring, co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i ochronę przed kradzieżą.

Monitoring

Obiekt, w którym realizujemy przechowywanie dokumentów jest nadzorowany poprzez całodobowy monitoring. Oznacza to podgląd i nagrywanie wszystkich sytuacji, jakie mają w nim miejsce. Ma to zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa, a także uchronić przed kradzieżą ważnych dokumentów.

Usługi archiwizacyjne

Oferowane przez nas usługi archiwizacyjne odbywają się zgodnie z rygorystycznymi wymogami prawa, jak i są związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Wszystkie strategiczne pomieszczenia znajdują się pod nadzorem kamer, a ich obsługą oraz kontrolą monitorów w czasie rzeczywistym zajmuje się wykwalifikowany pracownik przez 24 godziny na dobę.

Przechowywanie dokumentów realizowane z zachowaniem wszelkich najważniejszych zasad bezpieczeństwa nie wiąże się z żadnym zagrożeniem, utratą danych czy kradzieżą. Wiemy, jak ochronić Państwa dokumenty.